095-369-0964

Bangkok

info@radiusglobal.co.th

fitting stainless line logo.webp

บทความ เกจวัดแรงดัน

เซนเซอร์วัดแรงดันคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม

เซนเซอร์วัดแรงดันเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดแรงดันของของเหลวหรือก๊าซในอุตสาหกรรม โดยจะแปลงแรงดันที่กระทำให้เกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น 4-20mA หรือแบบดิจิตอล ทำให้สามารถวัดและควบคุมค่าแรงดันได้อย่างแม่นยำและทันสมัย

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบคุณภาพสูงมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถทำงานในสภาวะที่ทุกขึ้น หลากหลายอุตสาหกรรมใช้เซนเซอร์วัดแรงดัน เช่น อุตสาหกรรมผลิตและกระบวนการผลิต, ยานยนต์, การบินและอวกาศ, อุปกรณ์การแพทย์, การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม, HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ), เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่เซนเซอร์วัดแรงดันใช้เทคโนโลยีของเครื่องวัดแรงดันแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพที่สูง และความแม่นยำในการวัดแรงดันในอุตสาหกรรม

สิ่งที่ควรจำ:

 • เซนเซอร์วัดแรงดันสามารถแปลงแรงดันเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อวัดและควบคุมค่าแรงดันได้อย่างแม่นยำและทันสมัย
 • การใช้เซนเซอร์วัดแรงดันในอุตสาหกรรมมีประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ
 • มีหลายประเภทของเซนเซอร์วัดแรงดันในอุตสาหกรรม เช่น เกจวัดความดัน พรีเชอร์สวิตซ์ และทรานสมิตเตอร์
 • เซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดันเป็นเครื่องมือที่ราคาถูกและง่ายต่อการติดตั้ง
 • เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์ใช้ในการควบคุมแรงดันทั่วไปในระบบ

ประโยชน์และการใช้งานของเซนเซอร์วัดแรงดันในอุตสาหกรรม

เซนเซอร์วัดแรงดันมีประโยชน์สำคัญในการวัดและติดตามความดันในระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมสำหรับตรวจสอบและควบคุมความดันในท่อ ถัง และเครื่องจักรเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้

ในยานพาหนะ เซนเซอร์วัดแรงดันใช้ในการตรวจสอบแรงดันลมยาง แรงดันน้ำมันเครื่อง และแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง

เซนเซอร์ความดันมีความสำคัญในเครื่องบินและยานอวกาศในการวัดความดันในห้องโดยสาร ระดับความสูง และพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่น ๆ

ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เซนเซอร์ความดันถูกนำมาใช้ในหลายอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องช่วยหายใจ เพื่อควบคุมและปรับความดันได้อย่างแม่นยำ

เซนเซอร์ความดันใช้ในการตรวจสอบค่าแรงดันบรรยากาศและน้ำในสถานีตรวจอากาศ สมุทรศาสตร์ และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

เซนเซอร์ความดันช่วยควบคุมและปรับแรงดันอากาศภายในระบบ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำความร้อนและความเย็นที่มีประสิทธิภาพ

เซนเซอร์วัดแรงดันใช้ในอุปกรณ์ผู้บริโภคบางชนิด เช่น สมาร์ทโฟน สามารถวัดแรงกดเพื่อให้ข้อมูลระดับความสูงและระดับความสูงในการนำทางและการติดตามการออกกำลังกาย

ประเภทของเซนเซอร์วัดแรงดันในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมมีประเภทเซนเซอร์วัดแรงดันที่สามารถใช้ในการวัดแรงดันของของเหลวหรือก๊าซได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมและปรับค่าแรงดันในระบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายในเทคโนโลยีที่ใช้ในเซนเซอร์วัดแรงดัน จึงทำให้โดยรวมเซนเซอร์วัดแรงดันแบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวัดแรงดันในอุตสาหกรรมมากขึ้น

เราสามารถแบ่งประเภทของเซนเซอร์วัดแรงดันในอุตสาหกรรมได้เป็นหลายประเภท ได้แก่

 • เซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดัน
 • เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์
 • เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์

แต่ละประเภทของเซนเซอร์วัดแรงดันมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจะศึกษาแต่ละประเภทในลักษณะละเอียดเพิ่มเติม

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดัน

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดันใช้ในการวัดแรงดันที่หลากหลาย เราสามารถวัดความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันสูญญากาศได้ ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากเซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดัน คือ ราคาถูก ติดตั้งง่าย อ่านค่าได้อย่างเดียว และมีประสิทธิภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์ใช้ในการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเมื่อความดันถึงจุดที่กำหนดไว้ โดยเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดันทั่วไปในระบบต่าง ๆ ประโยชน์ของเซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์รวมถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการตั้งค่าได้ตามต้องการ

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันและแปลงสัญญาณความดันที่วัดได้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าสำหรับกระทำในระบบควบคุม การใช้เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์จะช่วยให้สามารถควบคุมและติดตามค่าแรงดันได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดัน

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดันเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดแรงดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันสูญญากาศในอุตสาหกรรม

ประโยชน์ของเซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดันคือราคาถูก ติดตั้งง่าย อ่านค่าได้อย่างเดียว และไม่สามารถประยุกต์ใช้งานอื่นได้

ประเภทของเซนเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดันมีดังนี้:

 1. เกจวัดความดันแบบบูร์ดอง (Bourdon Gauge): เซนเซอร์วัดแรงดันแบบนี้ทำงานโดยใช้หลักการยืดตัว/โก่งตัวของวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่น
 2. เกจวัดความดันแบบเบลโลว์ (Bellow): เซนเซอร์วัดแรงดันแบบนี้มีโครงสร้างคล้ายลูกฟูกโดยใช้แผ่นยางวัสดุ NBR สามารถยืดตัวได้ หมายเหตุ: เหมาะสำหรับงานที่มีแรงดันไม่สูงมาก
 3. เกจวัดความดันแบบวิณสำหรับอุตสาหกรรม: เซนเซอร์วัดแรงดันแบบนี้ใช้กับของเหลวที่มีแรงดันสูง เช่น วัดแรงดันในระบบไฮดรอลิกในระบบเครื่อง Press โลหะ และในระบบนิวเมติก
ประเภทเซ็นเซอร์วัดแรงดันแบบเกจวัดความดัน คุณสมบัติ
เกจวัดความดันแบบบูร์ดอง (Bourdon Gauge) หลักการยืดตัว/โก่งตัวของวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่น
เกจวัดความดันแบบเบลโลว์ (Bellow) โครงสร้างคล้ายลูกฟูกโดยใช้แผ่นยางวัสดุ NBR
เกจวัดความดันแบบวิณสำหรับอุตสาหกรรม ใช้กับของเหลวที่มีแรงดันสูง เช่น วัดแรงดันในระบบไฮดรอลิกในระบบเครื่อง Press โลหะ และในระบบนิวเมติก

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการควบคุมแรงดันในอุตสาหกรรมทั่วไป โดยใช้การตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเมื่อความดันถึงจุดที่กำหนดไว้ เป็นวิธีที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมค่าแรงดันได้อย่างง่ายดายและมั่นใจว่าจะไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความดันสูงเกินไป ซึ่งสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์มีการทำงานได้แบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของแรงดันที่ต้องการควบคุม จำแนกตามลักษณะการทำงานแล้วมีสองประเภท เช่น

 1. เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพิสตัน (Pressure Cut-off Switch):
  เป็นเซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์ที่ใช้กระบอกสูบหรือเซลล์ในการวัดความดันสำหรับเครื่องจักรที่ใช้แรงดันสูง การทำงานของเซนเซอร์นี้คือเมื่อค่าแรงดันถึงจุดที่กำหนดไว้ เซนเซอร์จะตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อหยุดการทำงานของปั้มน้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. เซนเซอร์วัดแรงดันแบบไดอาแฟรม (Pressure Diaphragm Switch):
  เป็นเซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์ที่ใช้แผ่นยางหยุ่นได้ในการวัดแรงดันของของเหลวที่ไม่กัดกร่อนหรือไม่แข็งจัด สเปริงหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเซนเซอร์จะออกแบบให้ปรับเปลี่ยนเท่าที่ค่าแรงดันเปลี่ยนแปลง หากค่าแรงดันเกินกว่าที่กำหนดไว้ เซนเซอร์จะตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งเซนเซอร์วัดแรงดันแบบพิสตันและแบบไดอาแฟรมเป็นทางเลือกที่ดีในการควบคุมแรงดันในอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบที่ใช้งาน

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบพรีเชอร์สวิตซ์

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันของของเหลวหรือก๊าซและแปลงค่าความดันที่วัดได้อย่างแม่นยำเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ในระบบควบคุมได้ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานได้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เช่น การทำงานในสภาวะโลหะ การทนต่อสภาพแวดล้อมที่ทุกขึ้น เป็นต้น

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์แปลงค่าความดันที่วัดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งส่งผ่านระบบและใช้ในกระบวนการควบคุมและตรวจวัดความดันในอุตสาหกรรม รูปแบบทรานสมิตเตอร์ที่ใช้ได้แก่ เอนโคเดอร์ที่ใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมและติดตามและควบคุมค่าแรงดันในระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและการกระบวนการผลิต ยานยนต์ การบินและอวกาศ อุปกรณ์การแพทย์ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ

เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์เป็นส่วนสำคัญของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้มีความแม่นยำและความเร็วในการวัดแรงดันและควบคุมค่าประสิทธิภาพในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการตรวจวัดแรงดันในอุตสาหกรรมและมีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมผลิตและกระบวนการผลิต ยานยนต์ การบินและอวกาศ อุปกรณ์การแพทย์ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ เซนเซอร์วัดแรงดันแบบทรานสมิตเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์ที่มา

บทความล่าสุด

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์ ทำไมต้องใช้ในอุตสาหกรรม

ค้นพบประโยชน์ของเกจวัดแรงดัน และทำไมธุรกิจอุตสาหกรรมถึงห้ามพลาด เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับระบบงานของคุณ.

Read More »