095-369-0964

Bangkok

info@radiusglobal.co.th

fitting stainless line logo.webp

บทความ เกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันลมคุณภาพสูง ราคาไม่แพง

สวัสดีทุกท่านที่รักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานระบบแรงดันลม! เรายินดีที่จะแนะนำเกจวัดแรงดันลมคุณภาพสูงที่มีราคาไม่แพง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดและควบคุมค่าแรงดันของไหลทั้งของเหลวและก๊าซในระบบต่างๆ เรามีหลากหลายรุ่นและแบรนด์ของเกจวัดแรงดันลมที่มีคุณภาพสูงและมีราคาที่ไม่แพง เพื่อให้คุณได้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณ

สิ่งที่ควรจำ:

 • เกจวัดแรงดันลมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแรงดันของลมหรือก๊าซในระบบต่างๆ
 • มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับคุณลักษณะการวัดค่าแรงดันและรูปแบบการแสดงผลค่าแรงดัน
 • เกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อกมีรูปแบบการแสดงผลแบบหน้าปัดมาตรวัด
 • เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลมีความแม่นยำสูงและสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
 • นอร์ท พาวเวอร์เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในตลาดประเทศไทย

คำอธิบายเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันลม

เกจวัดแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันของลมหรือก๊าซในระบบต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านค่าแรงดันได้และแสดงผลได้ในหน่วยวัดต่างๆ มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของการวัดค่าแรงดันและรูปแบบการแสดงผลค่าแรงดัน แบ่งตามย่านการวัดได้เป็น ย่านความดันบรรยากาศ, ย่านความดันสุญญากาศ, และย่านความดันสองระดับ โดยรูปแบบการแสดงผลค่าแรงดันมีแบบอนาล็อก และแบบดิจิตอล

เกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อก

เกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อกเป็นเกจวัดแรงดันที่มีหน้าปัดมาตรวัดที่ระบุปริมาณความดันที่ตรวจวัด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเกจวัดแรงดันลมแบบธรรมดาและแบบน้ำมัน

เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอล

เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลมีความแม่นยำสูงกว่าแบบอนาล็อก และสามารถวัดและแสดงผลค่าแรงดันที่ยังไม่แสดงผลได้ หนึ่งในรุ่นที่นิยมคือเกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลรุ่น tecsisP3962 ที่มีความเที่ยงตรงสูงและสามารถเลือกหน่วยการวัดได้ถึง 3 หน่วย

ประเภทของเกจวัดแรงดันลม

เกจวัดแรงดันลมแบ่งตามย่านการวัดเป็น ย่านความดันบรรยากาศ, ย่านความดันสุญญากาศ, และย่านความดันสองระดับ ซึ่งเกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศใช้สำหรับตรวจวัดค่าความดันที่มีมากกว่า 1 atm หรือช่วงแรงดันปกติ ส่วนเกจวัดแรงดันลมย่านความดันสุญญากาศใช้สำหรับวัดค่าแรงดันที่ต่ำกว่า 0 บาร์ เช่น -1 ถึง 0 บาร์ และเกจวัดแรงดันลมย่านความดันสองระดับเป็นเกจวัดแรงดันลมที่มีความครบเครื่อง สามารถวัดค่าแรงดันได้ทั้งย่านความดันบรรยากาศและสุญญากาศในเครื่องเดียว

ประเภทของเกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อก

เกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อกเป็นเกจวัดแรงดันที่มีหน้าปัดมาตรวัดที่ระบุปริมาณความดันที่ตรวจวัด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเกจวัดแรงดันลมแบบธรรมดาและแบบน้ำมัน

เกจวัดแรงดันลมแบบธรรมดาใช้หน้าปัดมาตรวัดที่ออกแบบให้สามารถวัดแรงดันของลมหรือก๊าซในระบบต่าง ๆ ได้ รูปแบบการแสดงผลค่าแรงดันมักเป็นแบบอนาล็อก โดยปกติแล้วจะมีหน้าปัดอ้างอิงสำหรับวัดค่าแรงดันอย่างเฉพาะเจาะจง

เกจวัดแรงดันลมแบบน้ำมันใช้หน้าปัดมาตรวัดที่ออกแบบให้สามารถวัดแรงดันในระบบที่ต้องการน้ำมันหรือไหลลมแรงโดยเฉพาะ กลไกที่ใช้ในการวัดอาจเก็บได้ในท่อเกลียวของหน้าปัดหรือน้ำมันไหลเช่นเดียวกับความต้านทานที่ต้องใช้พัดสอยได้ถ้ามีแรงดันลมมากกว่าที่ตั้งค่า ซึ่งสามารถใช้ในระบบที่ความน่าเชื่อถือและเท่าเทียมกันสูงในทุกสภาพแวดล้อม

ประเภทของเกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอล

เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลมีความแม่นยำสูงกว่าแบบเข็ม และสามารถวัดและแสดงผลค่าแรงดันที่ยังไม่แสดงผลได้ หนึ่งในรุ่นที่นิยมคือเกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลรุ่น tecsisP3962 ที่มีความเที่ยงตรงสูงและสามารถเลือกหน่วยการวัดได้ถึง 3 หน่วย

เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอล

ประเภทเกจวัดแรงดันลม คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย
เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอล ความแม่นยำสูง, การวัดค่าแรงดันอย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถวัดและแสดงผลค่าแรงดันที่ยังไม่แสดงผลได้ ราคาสูงกว่าเกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อก, ไม่ทนทานและรับแรงสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า
เกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อก ราคาถูกกว่า, โครงสร้างทนทาน, รับแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่า สามารถเลือกใช้งานในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมได้ แม่นยำน้อยกว่า, ไม่สามารถวัดและแสดงผลค่าแรงดันที่ยังไม่แสดงผลได้

เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลมีความแม่นยำสูงกว่าแบบเข็มและสามารถวัดและแสดงผลค่าแรงดันที่ยังไม่แสดงผลได้ อีกทั้งยังสามารถอ่านค่าแรงดันอย่างถูกต้องแม่นยำจากหน้าจอแสดงผล เป็นเกจวัดแรงดันลมที่ได้รับความนิยมในตลาดประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในอุตสาหกรรมหรือการใช้งานในที่อื่นๆ เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ และในหลายหน่วยวัด เช่น บาร์, kPa, PSI

โครงสร้างของเกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอล

เกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลประกอบด้วยหน้าจอแสดงผล และปุ่มสำหรับเลือกหน่วยการวัด นอร์ท พาวเวอร์มีเกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลรุ่น tecsisP3962 ที่มีความเที่ยงตรงสูง และสามารถเลือกหน่วยการวัดได้ถึง 3 หน่วย มีความสะดวกในการใช้งาน ให้ความแม่นยำในการวัด และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านค่าแรงดันได้อย่างสะดวก

เกจวัดแรงดันที่นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย

เมื่อพูดถึงเกจวัดแรงดันที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพง มักจะนึกถึงนอร์ท พาวเวอร์ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในตลาดประเทศไทย นอร์ท พาวเวอร์ได้บริการจัดจำหน่ายเกจวัดแรงดันที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการวัดที่สูง รวมถึงเครื่องวัดแรงดันอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมในวงกว้าง

นอร์ท พาวเวอร์เน้นการสร้างสรรค์และการนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพสูง นอร์ท พาวเวอร์มุ่งเน้นให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และในตลาดเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันลม นอร์ท พาวเวอร์เป็นตัวเลือกที่หนึ่งของลูกค้าที่ต้องการเกจวัดที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง

สินค้า คุณสมบัติ โปรดักต์
เกจวัดแรงดันที่นอร์ท พาวเวอร์ คุณภาพสูง, ราคาไม่แพง คำนวณและแสดงผลค่าแรงดันอย่างแม่นยำ
ไดอะแฟรมซีล ป้องกันการรั่วซึม, ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานที่ยืดหยุ่นและสะดวกสบาย
ไซฟ่อนลดอุณหภูมิ ควบคุมและลดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและยา
คูลลิ่งทาวเวอร์ ระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสะสมของความร้อน
สนับเบอร์ป้องกันแรงดันกระชาก ป้องกันการระเบิดและการทำลาย น้ำหนักเบาและช่วยลดอันตราย
ข้อต่อทองเหลือง สแตนเลส คุณภาพดีและทนทานต่อการกัดกร่อน ส่งเสริมความมั่นคงและประสิทธิภาพ

การดูแลรักษาและบำรุงรักษา

 1. รักษาระยะที่สัมผัสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เกินทศวรรษ
 2. เก็บรักษาตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา
 3. สำรวจและตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดันให้บ่อยครั้ง
 4. แยกเกจวัดแรงดันอย่างระมัดระวังเมื่อทำการเก็บรักษา และเช้าชวนให้ตรวจสอบความแม่นยำ
 5. เคลื่อนย้ายและจัดเก็บเกจวัดแรงดันอย่างระมัดระวังเพื่ออยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย

นอร์ท พาวเวอร์ เป็นทางเลือกที่ดีในการจัดหาเกจวัดแรงดันที่มีคุณภาพสูง ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องวัดแรงดันที่มีความแม่นยำและคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็นเกจวัดแรงดันลมหรือเกจวัดแรงดันอื่นๆ นอร์ท พาวเวอร์เพื่อนร่วมงานคู่ค้าที่น่าเชื่อถือและมุ่งมั่นที่จะให้คุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

ข้อดีของเกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล

เกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อกมีราคาถูกกว่าแบบดิจิตอล แต่มีข้อเสียที่ไม่ทนทานและสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า จากที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อก จะเห็นได้ว่าเป็นการวัดแรงดันลมแบบที่ใช้งานได้ง่าย แต่ความต้องการใช้งานหรือความสามารถของเกจวัดแรงดันลมแบบนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ดังนั้น ควรพิจารณาและเลือกใช้เกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อกเมื่อเห็นคุณสมบัติและเห็นช่วยในการใช้งานอย่างชัดเจน

อีกทั้งเกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอลมีความแม่นยำสูงและสามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องพึ่งพาการอ่านค่าแบบดิจิตอลจากหน้าจอของเกจวัดแรงดันลม ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและวิเคราะห์ค่าแรงดันลมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอย่างมาก

ข้อดีของเกจวัดแรงดันลมแบบอนาล็อก

 • ราคาที่เหมาะสมและไม่แพงเกินไป
 • ใช้งานง่ายและมีความแม่นยำในการอ่านค่าแรงดัน
 • ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ข้อดีของเกจวัดแรงดันลมแบบดิจิตอล

 • มีความแม่นยำสูงในการอ่านค่าแรงดันลม
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านค่าได้

เกี่ยวกับการเลือกเกจวัดแรงดันลม

เกจวัดแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมค่าแรงดันของไหลทั้งของเหลวและก๊าซในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้งานเกจวัดแรงดันลมจึงเกี่ยวกับคุณลักษณะการวัดค่าแรงดันและรูปแบบการแสดงผลค่าแรงดันที่ต้องการ ในตลาดนี้มีหลายยี่ห้อและรุ่นของเกจวัดแรงดันลมที่มีคุณภาพและราคาที่ไม่แพง ดังนั้นบทความนี้จะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเกจวัดแรงดันลมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานและการวัดค่าแรงดันอย่างถูกต้องแม่นยำ

คุณลักษณะ เกจวัดแรงดันลม รูปแบบการแสดงผล
ย่านความดันบรรยากาศ เกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศ แบบอนาล็อก
ย่านความดันสุญญากาศ เกจวัดแรงดันลมย่านความดันสุญญากาศ แบบอนาล็อก
ย่านความดันสองระดับ เกจวัดแรงดันลมสองระดับ แบบอนาล็อก
ย่านความดันบรรยากาศ เกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศ แบบดิจิตอล
ย่านความดันสุญญากาศ เกจวัดแรงดันลมย่านความดันสุญญากาศ แบบดิจิตอล
ย่านความดันสองระดับ เกจวัดแรงดันลมสองระดับ แบบดิจิตอล

คุณลักษณะแต่ละย่านความดันของเกจวัดแรงดันลมมีประโยชน์และการใช้งานที่แตกต่างกัน ในการเลือกเกจวัดแรงดันลมควรพิจารณาความต้องการใช้งานและแสดงผลค่าแรงดันที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด และรูปแบบการแสดงผลที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการอ่านค่าแรงดันอย่างถูกต้องแม่นยำ

ยี่ห้อเกจวัดแรงดันลมที่นิยมในตลาดประเทศไทย

ในตลาดประเทศไทยนั้น นอร์ท พาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เกจวัดแรงดันลมที่ได้รับความนิยมและเชื่อมั่นกันอย่างมาก เนื่องจากมีคุณภาพสูงและให้ประสิทธิภาพในการวัดค่าแรงดันอย่างแม่นยำ

เกจวัดแรงดันลม

พบว่านอร์ท พาวเวอร์นั้นได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าหลายคน เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องการวัดแรงดันลมในกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมขนส่ง ระบบปรับอากาศ ฯลฯ

นอร์ท พาวเวอร์มีเกมีวินิจฉัยซื้อเกจวัดแรงดันลมที่มีคุณภาพดีและรับประกันความแม่นยำในการวัด นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายที่ดี พร้อมทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาเกจวัดแรงดันลมที่มีคุณภาพ นอร์ท พาวเวอร์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณสามารถพิจารณาได้

เกจวัดแรงดันที่นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่าย (ตัวอย่างสินค้า)

เมื่อพูดถึงเกจวัดแรงดันที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพง แบรนด์นอร์ท พาวเวอร์เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ควรพิจารณาเมื่อคุณต้องการเครื่องวัดแรงดันที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความยาวนานในการใช้งานตลอดเวลา

นอร์ท พาวเวอร์ทำการตรวจสอบและติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พวกเราจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อมั่นใจว่าเกจวัดแรงดันลมที่คุณได้รับมีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนบรรณาธิการหรือเทคนิคทีมของคุณได้ตรวจสอบการทดสอบและข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันและสินค้าเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่นอร์ท พาวเวอร์นำเข้าและจัดจำหน่าย

เกจวัดแรงดันที่นอร์ท พาวเวอร์ จัดจำหน่ายเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการวัดแรงดันในระดับที่มีความแม่นยำสูง แบรนด์นอร์ท พาวเวอร์เป็นที่รู้จักในวงกว้างในตลาดและได้รับความนิยมมากในประเทศไทย

ยี่ห้อ รายละเอียด ราคา
นอร์ท พาวเวอร์ เกจวัดแรงดันสัญญาณไฟฟ้า 5,000 บาท
นอร์ท พาวเวอร์ เกจวัดแรงดันสูง 0-10,000 psi 8,500 บาท
นอร์ท พาวเวอร์ เกจวัดแรงดันลมย่านความดันบรรยากาศ 3,200 บาท

สรุป

เกจวัดแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมค่าแรงดันของไหลทั้งของเหลวและก๊าซในระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหลายประเภทและยี่ห้อที่มีคุณภาพและราคาที่ไม่แพง การเลือกใช้งานเกจวัดแรงดันลมต้องพิจารณาให้เหมาะกับการใช้งานและประสิทธิภาพที่ต้องการในการวัดความดันและอ่านค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

คุณสามารถหา เกจวัดแรงดัน ลม, เกจวัดแรงดัน, เครื่องวัดแรงดันลม, อุปกรณ์วัดแรงดันลม, วัดแรงดันอากาศ, และชุดวัดแรงดัน ลม ที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพงได้จากยี่ห้อที่มีความเชื่อมั่นในตลาดไทย เช่น นอร์ท พาวเวอร์ ซึ่งได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างมาก

ที่จุดสรุปส่วนนี้ เราได้กล่าวถึงความสำคัญของเกจวัดแรงดันลมในการวัดแรงดันของไหลทั้งของเหลวและก๊าซ และการเลือกใช้งานเกจวัดแรงดันลมที่เหมาะสมกับการใช้งานและประสิทธิภาพที่ต้องการ หากคุณกำลังมองหาเกจวัดแรงดันลมที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง คุณสามารถเลือกใช้เกจวัดแรงดันลมจากนอร์ท พาวเวอร์ได้

ลิงก์ที่มา

บทความล่าสุด

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์ ทำไมต้องใช้ในอุตสาหกรรม

ค้นพบประโยชน์ของเกจวัดแรงดัน และทำไมธุรกิจอุตสาหกรรมถึงห้ามพลาด เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับระบบงานของคุณ.

Read More »