095-369-0964

Bangkok

info@radiusglobal.co.th

fitting stainless line logo.webp

บทความ เกจวัดแรงดัน

รู้จักประเภทของเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรม

เกจวัดแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อวัดและควบคุมความดันในกระบวนการต่างๆ มีประเภทหลายแบบที่สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมของกระบวนการ ในบทความนี้เราจะพาท่านรู้จักกับประเภทต่างๆของเกจวัดแรงดันในอุตสาหกรรม

สิ่งที่ควรจำ:

 • เกจวัดแรงดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) ใช้ในการวัดแรงดันโดยไม่มีการซีลอากาศ
 • เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมัน (Oil Pressure gauge) ใช้น้ำมันในการช่วยลดการสั่น
 • เกจวัดแรงดันแบบเข็ม (Analog Pressure Gauge) แสดงผลด้วยเข็มชี้ที่หมุนเลื่อน
 • เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauge) แสดงผลทางหน้าจอดิจิตอล
 • เกจวัดแรงดันแบบบูร์ดอง (Bourdon Gauge) ใช้โครงสร้างขดทองแดงกลวงในการวัดแรงดัน
 • เกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมัน (Oil Pressure gauge) ใช้น้ำมันในการช่วยลดการสั่น
 • เกจวัดแรงดันแบบแพร่หลาย (Pressure Transmitter) แปลงสัญญาณเป็นสัญญาณมาตรฐาน

เกจวัดแรงดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge)

เกจวัดแรงดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดัน โดยภายในเกจวัดนั้นไม่มีการซีลอากาศ และอาจมีปัญหาเกี่ยวกับไอน้ำที่จับกันเป็นหยดน้ำหรือฝ้าข้างในในอุณหภูมิเย็น แต่เกจวัดแรงดันแบบนี้มีราคาถูกและติดตั้งง่าย แต่ความละเอียดในการอ่านค่าความดันไม่สูงเท่าแบบอื่นๆและใช้เพียงเพื่ออ่านค่าเท่านั้น

ในอุตสาหกรรม, เกจวัดแรงดันแบบธรรมดานั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้งานทั่วไปในการวัดแรงดันในกระบวนการต่างๆ อ่านค่าแรงดันโดยตรงบนหน้าปัด และมีการแสดงผลค่าแรงดันผ่านเทคนิคของการเปลี่ยนเป็นเข็มที่หมุนบนหน้าปัด คุณสมบัติของเกจวัดแรงดันแบบธรรมดาคือมีราคาที่คุ้มค่า ติดตั้งง่าย และมีความทนทานสูง อันเป็นเหตุผลที่นับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้แพร่หลายในการทำงานในอุตสาหกรรม

ความเหมาะสมในการใช้งาน

 • วัดแรงดันในระบบท่อส่งของเหลวเช่น น้ำ, น้ำมัน, ลม เป็นต้น
 • วัดแรงดันในอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เช่น หม้อไอน้ำ, คอมเพรสเซอร์, โรงเครื่องน้ำอุ่น เป็นต้น
 • วัดแรงดันในการทำงานของเครื่องจักรหรือเครื่องต่างๆ ในอุตสาหกรรมเช่น โรงงานที่ใช้ระบบลม, โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมัน (Oil Pressure gauge)

เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมัน (Oil Pressure gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดัน ซึ่งภายในเกจวัดจะมีน้ำมันอยู่ข้างในเพื่อช่วยลดการสั่นของเข็มและช่วยลดแรงกระชากของแรงดัน ซึ่งแบ่งได้เป็นเกจวัดแรงดันแบบน้ำมันแบบธรรมดาและเกจวัดแรงดันแบบน้ำมันที่ปิดซีลและใช้น้ำมันเพื่อช่วยลดการสั่นกระชากของแรงดัน ดังนั้นเกจวัดแรงดันแบบน้ำมันเหมาะสำหรับติดตั้งในที่ที่มีการสั่นสะเทือน และสามารถใช้งานได้นานกว่าแบบธรรมดา

คุณสมบัติของเกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมัน:

 • มีน้ำมันอยู่ภายในอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นของเข็มและแรงกระชาก
 • ระบบปิดซีลและการใช้น้ำมันช่วยลดการสั่นกระชากของแรงดัน
 • เหมาะสำหรับการติดตั้งในที่ที่มีการสั่นสะเทือน
 • มีความทนทานและความเสถียรสูง
 • ใช้งานได้นานกว่าแบบเกจวัดแรงดันแบบธรรมดา

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมัน:

คุณสมบัติ รายละเอียด
ประเภท เกจวัดแรงดันแบบน้ำมัน
วัสดุ อะลูมิเนียมหรือสังกะสี
ช่วงการวัด 0 – 1000 psi
ความแม่นยำ ± 1% เท่าของค่าที่วัด
การเชื่อมต่อ แบบแปลนหรือนูน

เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมัน

เกจวัดแรงดันแบบมีน้ำมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทานและใช้งานได้นาน ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนและแรงกระชากของแรงดัน เกจวัดแรงดันแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม หรือสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งอาจมีการสั่นและกระชาก

เกจวัดแรงดันแบบเข็ม (Analog Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบเข็ม (Analog Pressure Gauge) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการวัดและติดตามค่าแรงดันได้อย่างแม่นยำ และเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนประกอบหลักของเกจวัดแรงดันแบบนี้ประกอบด้วยหน้าปัดแสดงผลแรงดัน และอุปกรณ์ความดันที่เชื่อมต่อกับตัวเข็มชี้ เพื่อแสดงค่าความดันที่วัดได้อย่างแม่นยำ

มีหลายชนิดของอุปกรณ์ความดันที่นิยมใช้กับเกจวัดแรงดันแบบเข็ม เช่น ท่อบูร์ดอง (Bourdon Tube) และแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) เป็นต้น ท่อบูร์ดองเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ความดันที่อยู่ภายในเกจวัดแรงดัน เมื่อมีแรงดันเข้าสู่ท่อ ท่อบูร์ดองจะยังไม่สามารถยืดตัวได้เนื่องจากเป็นท่อที่มีรูปร่างเป็นวงกลม ดังนั้น เมื่อมีแรงดันเข้าสู่ท่อที่ทำให้หดตัวและยับยั้งการยืดตัวของท่อ ท่อบูร์ดองจะพยายามยืดตัวออกและส่งผลให้เข็มชี้หมุนเพื่อแสดงค่าแรงดันที่วัดได้อย่างแม่นยำ

ตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์ความดันที่ใช้กับเกจวัดแรงดันแบบเข็ม

ประเภทของอุปกรณ์ความดัน ลักษณะ การทำงาน
ท่อบูร์ดอง (Bourdon Tube) ท่อที่มีรูปร่างเป็นวงกลม เมื่อมีแรงดันเข้าสู่ท่อ ท่อบูร์ดองจะยับยั้งการยืดตัวและทำให้เข็มชี้หมุนเพื่อแสดงค่าแรงดันที่วัด
แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) แผ่นบางที่ยืดหยุ่น เมื่อมีแรงดันเข้าสู่แผ่นไดอะแฟรม แผ่นบางจะยืดหยุ่นเพื่อเขมวิเศษการหมุนเข็มชี้

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดันและแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอ มีทั้งแบบ LED และ LCD ภายในตัวเครื่องนั้นใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเพื่อทำงาน

เกจวัดแรงดันแบบนี้มีความละเอียดสูงกว่าแบบเข็มและมีความสามารถในการปรับแต่งและติดตั้งระบบควบคุมต่างๆในอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถรับมือกับแบบวัดแรงดันที่ซับซ้อนได้

อุปกรณ์เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลสามารถใช้ในหลากหลายงานและอุตสาหกรรม เช่น การใช้งานในอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงาน ระบบสุขาภิบาล ระบบอาหาร และงานในภูมิทัศน์ ซึ่งความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัดแรงดันทำให้เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำที่สูง

เกจวัดแรงดันแบบบูร์ดอง (Bourdon Gauge)

เกจวัดแรงดันแบบบูร์ดอง (Bourdon Gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้โครงสร้างเป็นขดทองแดงกลวง หลักการทำงานของบูร์ดองที่ใช้ภายในเกจวัดความดันคือการยืดตัวหรือโก่งตัวของวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่น เมื่อมีความดันเข้าไปในท่อ บูร์ดองจะพยายามยืดตัวออกเป็นวงกลม จึงทำให้ดึงแขนที่ต่อกับเข็มชี้หมุนเลื่อนขึ้นแสดงความดันที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย
โครงสร้างเป็นขดทองแดง มีความแม่นยำในการวัดความดัน ไม่เหมาะสำหรับการวัดแรงดันสูงเกินไป
กระบวนการทำงานที่เร็ว ราคาประหยัด ความไวต่อการสั่นสะเทือน
รูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ติดตั้งง่าย ความละเอียดในการอ่านค่าความดันไม่สูงเท่าแบบอื่นๆ

เกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมัน (Oil Pressure gauge)

เกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแรงดันในอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องมีการลดการสั่นสะเทือน และทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิและความกดดัน

เกจวัดแรงดันแบบนี้มีความละเอียดสูงกว่าเกจวัดแรงดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) และมีแนวโน้มที่มากขึ้นในการใช้งานเพื่อวัดแรงดันในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความไวในการตอบสนอง

เกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมัน

เกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมันมีราคาสูงกว่าเกจวัดแรงดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) เนื่องจากยังเพิ่มระบบเติมน้ำมันภายในเพื่อช่วยลดการสั่นของเข็มและช่วยลดแรงกระชากของแรงดัน แต่การใช้งานที่ยาวนานและความละเอียดที่สูงกว่าช่วยทำให้คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว

คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย
ราคาสูง เหมาะสำหรับสภาวะที่ต้องการลดการสั่นสะเทือน ต้องบำรุงรักษาระบบเติมน้ำมัน
ความละเอียดสูง ทนทานต่ออุณหภูมิและความกดดัน มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเกจวัดแรงดันแบบธรรมดา
ใช้งานได้นาน

ดังนั้นเกจวัดแรงดันแบบเติมน้ำมันเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อเราต้องการความแม่นยำและความคงทนในการวัดแรงดันในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูง อุณหภูมิและความกดดันสูง

เกจวัดแรงดันแบบแพร่หลาย (Pressure Transmitter)

เกจวัดแรงดันแบบแพร่หลาย (Pressure Transmitter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดัน และแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณมาตรฐานที่มีสัญญาณ Analog 4-20mA, 0-10VDC เพื่อนำไปควบคุมขบวนการทำงานต่างๆในอุตสาหกรรม ประเภทของเกจวัดแรงดันแบบแพร่หลายได้แก่ Strain Gauge, Thin Film, และ Thick Film

เกจวัดแรงดันแบบแพร่หลาย (Pressure Transmitter) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดแรงดันได้ในประเภทต่างๆ และสามารถแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณมาตรฐานที่ใช้กับระบบควบคุมต่างๆในอุตสาหกรรม พวกเขาสามารถมีค่าอุณหภูมิที่จัดเก็บไว้ได้ และมีช่วงการวัดแรงดันที่หลากหลาย ซึ่งประโยชน์ของการใช้ Pressure Transmitter คือสามารถวัดแรงดันในระยะทางไกลได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจวัดแรงดันโดยตรง

ประเภทของเกจวัดแรงดันแบบแพร่หลาย

ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ
Strain Gauge ใช้หลักการการยืดของตัวอ่อน ความแม่นยำสูง แต่ต้องทำความสะอาดเอกสารบ่อยครั้ง
Thin Film สามารถเพิ่มความแม่นยำในการวัดแรงดันได้ สามารถทนต่อสภาวะที่มีความสูงในการวัดแรงดัน
Thick Film ใช้เทคโนโลยีการผลิตฟิล์มหนา ความแม่นยำสูง และต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่แปรผันได้สูง

การเลือกใช้ประเภทของเกจวัดแรงดันแบบแพร่หลาย จะขึ้นอยู่กับการตรวจวัดแรงดันที่ต้องการและสภาวะที่แปรผันได้ในอุตสาหกรรมของคุณ

สรุป

เกจวัดแรงดันใช้ในอุตสาหกรรมมี 3 ประเภทหลักคือ Pressure Gauge, Pressure Switch, และ Pressure Transmitter เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยวัดและควบคุมความดันในกระบวนการต่างๆให้เหมาะสมและแม่นยำ

เกจวัดแรงดันแบบ Pressure Gauge เป็นเกจวัดแรงดันแบบธรรมดา โดยใช้เข็มแสดงค่าแรงดัน ไม่มีฟังก์ชั่นอื่นๆ

เกจวัดแรงดันแบบ Pressure Switch เป็นเกจวัดแรงดันที่สามารถเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าเมื่อแรงดันถึงค่าที่กำหนดได้ เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการที่ต้องการความดันที่แน่นอน

เกจวัดแรงดันแบบ Pressure Transmitter เป็นเกจวัดแรงดันที่แปลงสัญญาณเป็นสัญญาณไฟฟ้ามาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและบันทึกข้อมูลผ่านระบบอัตโนมัติ

ลิงก์ที่มา

บทความล่าสุด

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์ ทำไมต้องใช้ในอุตสาหกรรม

ค้นพบประโยชน์ของเกจวัดแรงดัน และทำไมธุรกิจอุตสาหกรรมถึงห้ามพลาด เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับระบบงานของคุณ.

Read More »