095-369-0964

Bangkok

info@radiusglobal.co.th

fitting stainless line logo.webp

บทความ เกจวัดแรงดัน

ไดอะแฟรมซีลคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม

Diaphragm Seals(ไดอะแฟรมซีล) เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือวัดความดันทุกชนิด ทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นระหว่างสารเคมีหรือของไหลกับเครื่องมือวัดแรงดัน เช่น pressure gauge, switch, หรือเซนเซอร์ มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และมีมาตรฐานคุณภาพเยี่ยมในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยลดผิดพลาดที่เกิดกับเครื่องมือวัดแรงดัน แยก Media ออกจากเครื่องมือตรวจวัดแรงดัน ป้องกันความเสียหาย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือตรวจวัด

สิ่งที่ควรจำ:

 • ไดอะแฟรมซีลเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือวัดความดันทุกชนิดในอุตสาหกรรม
 • ไดอะแฟรมซีลมีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐานคุณภาพเยี่ยม
 • ไดอะแฟรมซีลช่วยลดผิดพลาดที่เกิดกับเครื่องมือวัดแรงดัน
 • การใช้งานไดอะแฟรมซีลป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือตรวจวัด
 • ไดอะแฟรมซีลเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ไดอะแฟรมซีลคืออะไร?

ไดอะแฟรมซีล (Diaphragm Seals) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดความดันทุกชนิด เพื่อป้องกันการสัมผัสของสารเคมีหรือของไหลกับตัววัดแรงดัน เช่น pressure gauge, switch, หรือเซ็นเซอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือวัดแรงดันในอุตสาหกรรมต่างๆ

ไดอะแฟรมซีลประกอบด้วยแผ่นไดอะแฟรมที่มีลักษณะพื้นผิวคล้ายลูกคลื่นสลับไปมา ซึ่งทำหน้าที่แยกสารเคมีออกจากตัววัดแรงดัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการให้การวัดแรงดันมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ไดอะแฟรมซีลมีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐานคุณภาพเยี่ยมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี, ยา, อาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันและก๊าซ, การผลิตไฟฟ้า และอื่นๆ

ไดอะแฟรมซีล

ประโยชน์ คุณสมบัติ อุตสาหกรรมที่ใช้
ป้องกันความเสียหายของเครื่องมือวัดแรงดัน มีประสิทธิภาพสูงและความทนทาน อุตสาหกรรมเคมี, ยา, อาหารและเครื่องดื่ม
แยกสารเคมีออกจากเครื่องมือตรวจวัดแรงดัน มาตรฐานคุณภาพเยี่ยม น้ำมันและก๊าซ, การผลิตไฟฟ้า
ลดผลกระทบจากสารเคมีกัดกร่อน
ป้องกันตะกอนเข้าไปอุดตันเครื่องมือวัด

การทำงานของไดอะแฟรมซีล

การทำงานของไดอะแฟรมซีลเกิดจากการส่งผ่านความดันจากการยืดและยุบตัวของแผ่นไดอะแฟรม โดยมีตัวกลาง เช่น น้ำมันกลีเซอรีน ส่งต่อความดันไปยังเครื่องมือวัดแรงดัน เพื่อให้การวัดแรงดันมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

ตัวอย่างการทำงานของไดอะแฟรมซีล

 1. แผ่นไดอะแฟรมเริ่มยืดตัวเมื่อมีการปรับค่าความดัน
 2. น้ำมันกลีเซอรีนที่เป็นตัวกลางถูกส่งผ่านแผ่นไดอะแฟรม
 3. ความดันของน้ำมันกลีเซอรีนส่งต่อไปยังเครื่องมือวัดแรงดัน
 4. เครื่องมือวัดแรงดันแสดงค่าแรงดันที่ถูกต้องและแม่นยำ

ประโยชน์ของการทำงานของไดอะแฟรมซีล

การใช้งานไดอะแฟรมซีลสามารถนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมี ยา อาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันและก๊าซ การผลิตไฟฟ้า ฯลฯ โดยไดอะแฟรมซีลช่วยแยกสารเคมีออกจากเครื่องมือวัดแรงดันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือตรวจวัด นอกจากนี้ ไดอะแฟรมซีลยังช่วยให้การวัดแรงดันมีความแม่นยำ ปลอดภัย และเชื่อถือได้

ประโยชน์ของไดอะแฟรมซีล
แยกสารเคมีออกจากเครื่องมือวัดแรงดัน
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือตรวจวัด
เพิ่มความแม่นยำในการวัดแรงดัน

ประโยชน์หลักของไดอะแฟรมซีล

ไดอะแฟรมซีลมีประโยชน์มากมายที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องมือวัดแรงดัน ออกแบบมาเพื่อแยกสารเคมีออกจากเครื่องมือตรวจวัดแรงดันเพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือตรวจวัด นอกจากนี้ไดอะแฟรมซีลยังมีประสิทธิภาพในการทนต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และช่วยลดปัญหาตะกอนเข้าไปอุดตันในเครื่องมือวัด ทำให้เครื่องมือและการวัดแรงดันมีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ไดอะแฟรมซีลกลายเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม นี่คือประโยชน์หลักของไดอะแฟรมซีลที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวัดแรงดันและป้องกันความเสียหายต่อเครื่องมือวัด:

 • แยก Media: ไดอะแฟรมซีลช่วยแยกสารเคมีออกจากเครื่องมือตรวจวัดแรงดันให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลวัดเป็นค่าที่ถูกต้องและแม่นยำ
 • ทนต่อสารเคมี: ไดอะแฟรมซีลมีความทนทานต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดความเสียหาย
 • ป้องกันตะกอน: ไดอะแฟรมซีลช่วยลดปัญหาตะกอนเข้าไปอุดตันในเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจเกิดความผิดพลาดในการวัดแรงดัน
 • Dead Space: ไดอะแฟรมซีลช่วยลด Dead Space ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีผ่านเครื่องมือวัด ทำให้การวัดแรงดันเป็นไปได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

ดังนั้นไดอะแฟรมซีลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และจำเป็นในการใช้งานเครื่องมือวัดแรงดันในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้น การป้องกันความเสียหาย และการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือวัดแรงดัน

สภาพแวดล้อมแบบไหนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนี้

ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการบำบัดน้ำเสีย น้ำมันและก๊าซ สารเคมี และเภสัชกรรม อาหารและเครื่องดื่ม การใช้อุปกรณ์ชนิดไดอะแฟรมซีลเป็นจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภายในสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อันตราย หรือมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่มากๆ

ยกตัวอย่างเช่นในกระบวนการการบำบัดน้ำเสีย สภาพแวดล้อมอาจมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่มาก ใช้ไดอะแฟรมซีลเพื่อแยกสารเคมีออกจากน้ำเสีย เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายและอันตรายต่อตัวช่วยในการบำบัด นอกจากนี้ ในงานอุตสาหกรรมเคมี เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สารเคมีที่ถูกใช้งานมีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตได้ ดังนั้นเครื่องมือวัดแรงดันที่มีการเชื่อมต่อไดอะแฟรมซีลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลาและเพิ่มความแม่นยำให้กับการวัดแรงดัน

การบำบัดน้ำเสีย

ในการใช้อุปกรณ์ชนิดไดอะแฟรมซีล สภาพแวดล้อมจะได้รับการปรับปรุงให้เกิดปลอดภัยและคงความสะอาดได้มากขึ้น โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยแยกสารเคมีออกจากเครื่องมือวัด ป้องกันการเกิดความเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือวัดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีร้ายแรง นอกจากนี้ โดยใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ ยังช่วยลดปัญหาการเกิดตะกอนที่อาจเข้าไปอุดตันในเครื่องมือวัด

ดังนั้น เครื่องมือตรวจวัดทุกชนิดสามารถติดตั้งไดอะแฟรมซีลเพื่อใช้วัดแรงดันและรักษาความแม่นยำได้ทุกชนิด

ระบบ/สภาพแวดล้อม การใช้ไดอะแฟรมซีล
ระบบการบำบัดน้ำเสีย ช่วยแยกสารเคมีออกจากน้ำเสีย ป้องกันความเสียหายและอันตรายต่อตัวช่วยในการบำบัด
การผลิตน้ำมันและก๊าซ ช่วยแยกสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนออกจากน้ำมันและก๊าซเพื่อป้องกันความเสียหายกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมเภสัชกรรม ใช้ในการรักษาความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาดและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การซีล(Seals)

การซีล(Seals)เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญสำหรับเครื่องมือวัดที่ต้องการติดตั้งไดอะแฟรมซีล เพื่อป้องกันตัวกลางในกระบวนการเข้าสู่ชุดตรวจจับแรงกดของเครื่องส่งสัญญาณ Differential, Gauge หรือ Absolute Pressure โดยตรง เพื่อให้การวัดแรงดันมีความแม่นยำ และเป็นอันดับแรกในการป้องกันตัวกลางไม่สามารถอ่านค่าแรงดันได้อย่างถูกต้อง

ในกระบวนการซีล, เราใช้วัสดุซีลที่มีคุณภาพสูง เช่น วัสดุยางหรือวัสดุซิลิโคน ซึ่งจะสร้างการปิดกั้นและป้องกันสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ชุดตรวจวัดแรงกด ด้วยการซีลที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ เราสามารถให้ความน่าเชื่อถือแก่ผลการวัดแรงดัน และป้องกันความสูญเสียหรือความอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ของการซีล
ป้องกันและกั้นสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจเข้าสู่ชุดตรวจวัดแรงกด
เพิ่มความแม่นยำในการวัดแรงดัน
ลดความสูญเสียแรงดันที่เกิดขึ้นจากตัวกลาง

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

คุณต้องการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับไดอะแฟรมซีลและอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหรือไม่? เรามีข่าวสารอัพเดตที่จะทำให้คุณค้นพบข้อมูลที่ทันสมัยและน่าสนใจเกี่ยวกับไดอะแฟรมซีล อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรายละเอียดสินค้าใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับไดอะแฟรมซีลและอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ในอุตสาหกรรม กรุณากรอกอีเมลของคุณด้านล่างนี้ เพื่อติดตามข่าวสารและอัพเดตล่าสุดจากเรา

เพียงแค่คลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก” ด้านล่างนี้ และคุณจะได้รับข่าวสารที่น่าสนใจของเราทันทีที่มีข้อมูลและอัพเดตใหม่ๆ ไม่พลาดข่าวสารที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

ไดอะแฟรมซีลคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม

เรามีความภูมิใจที่นำเสนอไดอะแฟรมซีลคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานเยี่ยม ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ไดอะแฟรมซีลของเรามีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและมีความทนทานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ด้วยการใช้งานไดอะแฟรมซีลจะช่วยให้การวัดแรงดันมีความแม่นยำ ปลอดภัย และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือวัดแรงดัน

ทีมงานของเราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทุกชิ้นได้รับการทดสอบและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณได้รับไดอะแฟรมซีลที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพอย่างเต็มที่

เราเข้าใจความสำคัญของเครื่องมือวัดความดันที่ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นเราใส่ใจในการพัฒนาและการผลิตไดอะแฟรมซีลที่ใช้งานง่าย คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องมือวัดแรงดันของคุณได้อย่างมั่นใจ

ลิงก์ที่มา

บทความล่าสุด

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์ ทำไมต้องใช้ในอุตสาหกรรม

ค้นพบประโยชน์ของเกจวัดแรงดัน และทำไมธุรกิจอุตสาหกรรมถึงห้ามพลาด เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับระบบงานของคุณ.

Read More »