095-369-0964

Bangkok

info@radiusglobal.co.th

fitting stainless line logo.webp

บทความ เกจวัดแรงดัน

การเลือก เกจวัดแรงดัน อย่างไรให้เหมาะสม

การเลือกเกจวัดแรงดันเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถวัดและตรวจสอบแรงดันของสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมจะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเลือกเกจวัดแรงดันที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัด ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของงาน

สิ่งที่ควรจำ:

 • การเลือกเกจวัดแรงดันต้องพิจารณาตามสารที่ต้องการวัด เช่น ลม, น้ำ, น้ำมัน, สารกัดกร่อน, สารไม่กัดกร่อน
 • ควรเลือกขนาดหน้าปัดที่เหมาะสม เช่น 2.5″ หรือ 4″
 • พิจารณาย่านการวัดที่ต้องการ ต้องสามารถวัดความดันต่ำสุด-สูงสุดได้
 • เกลียวและรูปแบบของเกลียวเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ทองเหลือง/สแตนเลส, ขนาดของเกลียว, แบบออกด้านล่างหรือออกด้านหลัง, เกลียวมาตรฐาน NPT หรือ BSP
 • การเติมของเหลวลงบนหน้าปัดเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือน

ตรวจสอบและการบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน

เพื่อให้เกจวัดแรงดันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเกจวัดแรงดันได้อย่างมั่นใจ

 • ตรวจสอบประสิทธิภาพเกจวัดแรงดันเป็นประจำ

เพื่อให้เกจวัดแรงดันทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เราควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเกจวัดแรงดันเป็นประจำทุก 3, 6, 12 เดือน โดยทำการทดสอบผ่านขั้วตัวอย่างหรือวัดแรงดันที่ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าเกจวัดแรงดันยังทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำมัน

ในกรณีที่เกจวัดแรงดันมีน้ำมันควรถอดจุดเติมน้ำมันออกจากเกจวัดแรงดันในครั้งแรกก่อนการใช้งาน เพื่อระบายความดันภายใน นอกจากนี้เราควรเช็คน้ำมันในเกจวัดแรงดันอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าน้ำมันมีการเปลี่ยนสีหรือมีความขุ่นแสดงว่าประสิทธิภาพของน้ำมันลดลง จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันใหม่

 • เลือกตำแหน่งการติดตั้งเกจวัดแรงดันอย่างระมัดระวัง

เพื่อป้องกันการสั่นตลอดเวลา ความร้อนสูงมากๆ และความชื้นสูงมากๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อเกจวัดแรงดัน เราควรหลีกเลี้ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสั่นตลอดเวลา และเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่มีความร้อนสูงมากๆ และความชื้นสูงมากๆ

 • ป้องกันการทำหล่น, ตก, และกระแทก

เกจวัดแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่อ่อนไหวและต้องถูกใช้งานอย่างระมัดระวัง ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการทำหล่น, ตก, และกระแทกเกจวัดแรงดันในทุกสถานการณ์ โดยการดูแลอุปกรณ์อย่างรอบคอบ เช่น การตรวจสอบการยึดติดให้แน่ใจว่าเกจวัดแรงดันถูกติดตั้งอย่างแน่นหนึ่ง และไม่มีความผิดพลาดที่อาจเป็นอันตราย

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้เกจวัดแรงดันทำงานได้อย่างมั่นใจและสมบูรณ์ โดยที่ระบบวัดจะทำงานได้ตรงตามที่คาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเกจวัดแรงดันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางลมอัด

ในการควบคุมทิศทางลมอัด เราใช้วาล์วเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด ในที่นี้เราใช้วาล์วที่ทำงานด้วยไฟฟ้า เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์นิวเมติกตามทิศทางที่เราต้องการ

วาล์วโซลินอยด์เป็นชนิดของวาล์วที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการควบคุมทิศทางลมอัด

ตัวอย่างวาล์วชนิดอื่นๆที่ใช้ในการควบคุมทิศทางลมอัด

นอกจากวาล์วโซลินอยด์ เรายังมีวาล์วชนิดอื่นที่ใช้ในการควบคุมทิศทางลมอัด เช่น

 • วาล์วไซเรน
 • วาล์วบอล
 • วาล์วขับเคลื่อนด้วยลม (Actuated valve)

การเลือกใช้วาล์วที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของระบบลมอัดเราเอง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของวาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางลมอัด

ชื่อวาล์ว ความแม่นยำ ประสิทธิภาพ ราคา
วาล์วโซลินอยด์ สูง ดี มีราคาสูง
วาล์วไซเรน สูง ดี จัดหาได้ยาก
วาล์วบอล ปานกลาง ปานกลาง ราคาเป็นกลาง
วาล์วขับเคลื่อนด้วยลม สูง ดี มีราคาสูง

ประเภทของเกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ:

 1. General pressure gauge: ใช้วัดแรงดันที่เป็นค่าบวก
 2. Vacuum gauge: ใช้วัดแรงดันที่เป็นค่าลบ
 3. Compound gauge: สามารถวัดแรงดันที่เป็นค่าบวกและลบได้ในตัวเดียวกัน

เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อก (อุปกรณ์เข็ม)

เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดันในระบบท่อและอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยมีความสามารถในการแสดงค่าแรงดันแบบอนาล็อกหรือโค้งแบบเข็ม ในที่นี้จะกล่าวถึงเกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกที่ใช้อุปกรณ์เข็มในการแสดงค่าแรงดัน

เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกมีคุณสมบัติที่มีความแม่นยำในการวัดแรงดันและเป็นที่นิยมมากในงานอุตสาหกรรม เช่น งานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหลายครั้งการใช้เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกได้ผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบได้เทียบเท่ากับเกจวัดแรงดันที่มีราคาแพงกว่า

เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกที่มีอุปกรณ์เข็มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

 1. อนาล็อกปรกติ: เป็นอุปกรณ์เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกที่ใช้เข็มแสดงค่าแรงดันโดยตรง สามารถวัดแรงดันบวกและลบได้ในหน่วยเดียวกัน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเก็บข้อมูลแรงดันสูงและต่ำในเวลาเดียวกัน
 2. อนาล็อกที่มีน้ำมันในตัว: เป็นอุปกรณ์เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกที่มีการใช้น้ำมันเพื่อช่วยในการปรับแต่งแรงดันให้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานที่ต้องการ น้ำมันภายในอุปกรณ์จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลให้กับเข็มในการแสดงค่าแรงดัน

ตาราง: เปรียบเทียบเกจวัดแรงดันแบบอนาล็อกปรกติกับแบบอนาล็อกที่มีน้ำมันในตัว

ลักษณะ อนาล็อกปรกติ อนาล็อกที่มีน้ำมันในตัว
การแสดงค่าแรงดัน เข็มแสดงค่าแรงดันโดยตรง เข็มแสดงค่าแรงดันที่มีระบบน้ำมันช่วยปรับแต่ง
การใช้งานที่เหมาะสม เก็บข้อมูลแรงดันบวกและลบในเวลาเดียวกัน งานที่ต้องการความนุ่มนวลและความน่าเชื่อถือในการวัดแรงดัน
ราคา ราคาถูกกว่าและไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก ราคาแพงกว่าและมีความต้องการการบำรุงรักษามากกว่า

เกจวัดแรงดันแบบอนาล็อก

ขนาดหน้าปัดของ Pressure Gauge

เมื่อเราต้องการเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน หน้าปัดของเกจวัดแรงดันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรพิจารณา ขนาดหน้าปัดของเกจวัดแรงดันมีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ

 • 1-1/2″ (หนึ่งหนึ่งครึ่ง)
 • 2″ (สองนิ้ว)
 • 2-1/2″ (สองนิ้วครึ่ง)
 • 3″ (สามนิ้ว)
 • 3-1/2″ (สามนิ้วครึ่ง)
 • 4″ (สี่นิ้ว)
 • 6″ (หกนิ้ว)

การเลือกขนาดหน้าปัดที่เหมาะสมช่วยให้การวัดแรงดันเป็นไปได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความต้องการของการใช้งานและระดับความสามารถของเกจวัดแรงดันเพื่อตัดสินใจในการเลือกขนาดหน้าปัดที่เหมาะสมที่สุด

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้เกจวัดแรงดัน

เมื่อเราต้องการเลือกใช้เกจวัดแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน เราควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆของเกจวัดแรงดันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและปลอดภัยสูงสุด

 1. ประเภทของเกจวัดแรงดัน: ควรพิจารณาประเภทของเกจวัดแรงดันที่ต้องการใช้งาน เช่น การวัดแรงดันลม การวัดแรงดันน้ำ การวัดแรงดันน้ำมัน หรือการวัดแรงดันสารกัดกร่อน
 2. ความแม่นยำ: ควรพิจารณาความแม่นยำของเกจวัดแรงดัน เนื่องจากความแม่นยำจะส่งผลต่อความแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้
 3. คุณลักษณะเฉพาะ: ควรพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของเกจวัดแรงดัน เช่น หน่วยวัดที่ใช้ ย่านความต่ำสุดและสูงสุดที่วัดได้ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 4. วัสดุ: ควรพิจารณาวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกจวัดแรงดัน เนื่องจากวัสดุที่แข็งแรงและทนการสั่นสะเทือนสามารถให้ความทนทานและความเสถียรสูงสุด
 5. ฟังก์ชั่นเสริม: ควรพิจารณาฟังก์ชั่นเสริมที่มากับเกจวัดแรงดัน เช่น ระบบล็อคด้วยรหัสพิเศษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน
คุณสมบัติ คำอธิบาย
ประเภทของเกจวัดแรงดัน ควรพิจารณาประเภทของเกจวัดแรงดันที่ต้องการใช้งาน เช่น การวัดแรงดันลม การวัดแรงดันน้ำ การวัดแรงดันน้ำมัน หรือการวัดแรงดันสารกัดกร่อน
ความแม่นยำ ควรพิจารณาความแม่นยำของเกจวัดแรงดัน เนื่องจากความแม่นยำจะส่งผลต่อความแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้
คุณลักษณะเฉพาะ ควรพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของเกจวัดแรงดัน เช่น หน่วยวัดที่ใช้ ย่านความต่ำสุดและสูงสุดที่วัดได้ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
วัสดุ ควรพิจารณาวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกจวัดแรงดัน เนื่องจากวัสดุที่แข็งแรงและทนการสั่นสะเทือนสามารถให้ความทนทานและความเสถียรสูงสุด
ฟังก์ชั่นเสริม ควรพิจารณาฟังก์ชั่นเสริมที่มากับเกจวัดแรงดัน เช่น ระบบล็อคด้วยรหัสพิเศษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน

การสอบเทียบความแม่นยำของเกจวัดแรงดัน

เกจวัดแรงดันนั้นจำเป็นต้องผ่านการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของเกจวัดแรงดันที่ใช้งานจริง การสอบเทียบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกจวัดแรงดันทำงานอย่างถูกต้อง และได้ผลที่แม่นยำในการวัดแรงดัน ซึ่งการสอบเทียบความแม่นยำนั้นจะทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ระดับของความแม่นยำของเกจวัดแรงดันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับ ค่าแม่นยำ
ระดับ 1 ±1%
ระดับ 1.6 ±1.6%
ระดับ 2.5 ±2.5%
ระดับ 4 ±4%

ดังนั้น การเลือกเกจวัดแรงดันที่ผ่านการสอบเทียบให้ระดับความแม่นยำที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ในผลการวัดแรงดันที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ

การสอบเทียบความแม่นยำของเกจวัดแรงดัน

การเลือกเทียบประสิทธิภาพเกจวัดแรงดัน

ในการเลือกและเทียบประสิทธิภาพเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมสำหรับงานของท่าน ควรพิจารณาดังนี้:

1. ค่าประสิทธิภาพ

ค่าประสิทธิภาพของเกจวัดแรงดันควรมากกว่า 1/3 ของช่วงค่าสูงสุดที่กำหนดในการใช้งาน เพื่อให้ประสิทธิภาพการวัดแม่นยำและคงทน

2. เหลี่ยมแต่งตัว

การติดตั้งเกจวัดแรงดันในท่อควรใช้เหลี่ยมแต่งตัวเพื่อให้สามารถวัดก๊าซโดยตรงได้ และระยะเชื่อมต่อควรถูกกำหนดให้เหมาะสมและสามารถสังเกตและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำ:

ควรพิจารณาประสิทธิภาพและรูปแบบการติดตั้งของเกจวัดแรงดันอย่างรอบคอบเพื่อให้งานที่ท่านดำเนินการเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กำหนดการเลือกและเทียบประสิทธิภาพ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
การคำนึงถึงค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสม ควรให้ค่าประสิทธิภาพมากกว่า 1/3 ของค่าสูงสุด
การเลือกเหลี่ยมแต่งตัว ใช้เหลี่ยมแต่งตัวติดตั้งในท่อและวัดก๊าซโดยตรง
การกำหนดระยะเชื่อมต่อ ต้องสามารถสังเกตและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาและเกจวัดแรงดัน

ในกรณีที่เกิดปัญหาการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้เราต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่มีกับเกจวัดแรงดัน อุปกรณ์ที่มีอยู่และใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหานั้นมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้เราสามารถทำการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เกจวัดแรงดันเป็นที่สำคัญในกระบวนการแก้ปัญหา เนื่องจากการวัดแรงดันเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นเราควรที่จะเลือกใช้เกจวัดแรงดันที่มีคุณภาพและความเที่ยงตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาและเกจวัดแรงดันเป็นสิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในกระบวนการที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพ

คำแนะนำในการใช้งานเกจวัดแรงดันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ในการใช้งานเกจวัดแรงดันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูงสุด นอกจากการเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมแล้ว เรายังควรมีคำแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกจวัด นี่คือคำแนะนำที่จะให้คุณใช้งานเกจวัดแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย:

 1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้เกจวัดแรงดันทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการทำงาน เราควรตรวจสอบและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดันเป็นประจำ โดยทำความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความชำรุด ตรวจสอบสายลมหรือสายท่อว่ามีรอยแตกหรือรั่วไหลหรือไม่ และตรวจสอบการทำงานของวาล์วควบคุม
 2. ในการใช้งานเกจวัดแรงดันที่มีน้ำมันควรถอดจุดเติมน้ำมันในครั้งแรกก่อนใช้งาน
  เกจวัดแรงดันที่ใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมควรถอดจุดเติมน้ำมันออกในครั้งแรกก่อนเริ่มใช้งาน เพื่อให้น้ำมันหรือสารอื่นๆ ภายในเกจวัดแรงดันสามารถระบายออกได้และป้องกันความซับซ้อนหรือเสียหาย
 3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสั่นตลอดเวลา
  เกจวัดแรงดันอาจเสียหายหรือให้ค่าการวัดที่ไม่แม่นยำเมื่อติดตั้งที่บริเวณที่มีการสั่นตลอดเวลา จึงควรเลือกติดตั้งในสถานที่ที่มีความมั่นคงและไม่มีการสั่นสะเทือน
 4. หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีความร้อนสูงมากๆ และความชื้นสูงมากๆ
  ความร้อนสูงและความชื้นสูงอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเกจวัดแรงดัน จึงควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงมากเช่นเครื่องยนต์หรือสถานที่ที่อุณหภูมิสูง
 5. ห้ามทำหล่น, ตก, กระแทกเกจวัดแรงดัน
  เพื่อป้องกันการเสียหายที่ไม่จำเป็นและความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อย่าทำร้ายหรือทำหล่นเกจวัดแรงดัน หลีกเลี่ยงการตกหรือกระแทกเกจวัดแรงดันอย่างแรง
 6. ห้ามเอาเกจวัดหรือเกจวัดแรงดันที่ย่านวัดแรงดันน้อยกว่าไปวัดแรงดันสูงกว่า
  การใช้เกจวัดแรงดันที่ย่านวัดแรงดันน้อยกว่าในการวัดแรงดันสูงกว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายในเกจวัดแรงดัน และผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง จึงควรใช้เกจวัดแรงดันตามที่เหมาะสมและอยู่ในช่วงวัดที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังนี้จะช่วยให้คุณใช้งานเกจวัดแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเกจวัดแรงดัน เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง

สรุป

ในการเลือกเกจวัดแรงดันเราต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างแม่นยำและปลอดภัยสูงสุด เราควรเลือกเกจวัดตามสารที่ต้องการวัด เช่น ลม, น้ำ, น้ำมัน, สารกัดกร่อน, สารไม่กัดกร่อน และควรพิจารณาขนาดหน้าปัดที่เหมาะสม เช่น 2.5″ หรือ 4″ เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดแรงดันที่ต้องการ

เรายังควรพิจารณาย่านการวัดที่ต้องการ เพื่อให้เกจวัดสามารถวัดความดันต่ำสุด-สูงสุดได้ นอกจากนี้เรายังต้องสำรวจเกลียวและรูปแบบของเกลียวที่ใช้ เนื่องจากจะมีผลต่อประสิทธิภาพและปลอดภัยของการวัด อย่างไรก็ตามเรายังควรระมัดระวังในการใช้งาน เช่น ห้ามทำหล่น, ตก, กระแทกเกจวัดแรงดัน และห้ามเอาเกจวัดหรือเกจวัดแรงดันที่ย่านวัดแรงดันน้อยกว่าไปวัดแรงดันสูงกว่า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

การเลือกเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมและการทำความเข้าใจในคุณสมบัติที่ต้องพิจารณา จะช่วยให้เราสามารถใช้งานเกจวัดแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการวัดแรงดันที่แม่นยำและความปลอดภัยที่สูงสุด

ลิงก์ที่มา

บทความล่าสุด

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์

เกจวัดแรงดัน มีประโยชน์ ทำไมต้องใช้ในอุตสาหกรรม

ค้นพบประโยชน์ของเกจวัดแรงดัน และทำไมธุรกิจอุตสาหกรรมถึงห้ามพลาด เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับระบบงานของคุณ.

Read More »